הנבחרת שלנו

'נציגי בחירה חופשית - חוזה חדש' למועצת העיר

רעות הררירעות הררי

עמית אזולאי

שרון הגלילי אברמסון

עמית אזולאיעמית אזולאי

רעות הררי

שרון הגלילי אברמסוןשרון הגלילי אברמסון
סנדרה רותם גרייףסנדרה רותם גרייף

מתן ליבנה ג'רבי

סנדרה רותם גרייף

מתן ליבנה ג'רבימתן ליבנה ג'רבי

עמוס אבנר

עמוס אבנרעמוס אבנר