בואו נדבר תכל'ס

המצע של 'בחירה חופשית - חוזה חדש'

רשימה ליברלית דמוקרטית למועצת העיר

בואו נדבר תכל'ס

המצע של

'בחירה חופשית - חוזה חדש'

רשימה ליברלית דמוקרטית למועצת העיר

צביון עיר ליברלי דמוקרטי

• אפיון העיר כעיר ליברלית, מיצוב התודעה שכפר יונה היא עיר חופשית ושוויונית - זו מחשבה היוצרת מציאות

• כפר יונה תהיה אבן שואבת להגירה של אוכלוסייה ליברלית

מנהל תקין בכל רבדי השלטון

• נבחרי הציבור יהיו שותפים בכל תהליכי גיבוש המדיניות וקבלת ההחלטות החל משלב עבודת המטה ועד האישור במועצת העיר

• מעורבות הדרג הנבחר תתבצע תוך הקפדה ותוך שמירה על עצמאות הדרג המקצועי ועל זו של שומרי הסף

חופש הדת וחופש מדת

• שמירה בלתי מתפשרת על עצמאות מערכת החינוך הממלכתית ומניעת כניסת גורמים חיצוניים אלא בידיעת ובהסכמת ההורים

• שוויון בהקצאת משאבים עירוניים לכל הזרמים השונים ולכל האמונות בהתאם לגודלם היחסי באוכלוסיית העיר

• סופ"ש ליברלי המכבד את אורח החיים ואמונתם של כלל התושבים

• הפעלת מתקנים עירוניים בסופ"ש בהתאם לביקוש מצד הציבור

• עידוד תרבות פנאי, ספורט ובילוי גם ובעיקר בשעות הפנאי (סופי שבוע)

• שאטלים עירוניים למוקדי בילוי ומסחר עבור צעירים ונוער כחליף לתחבורה ציבורית בסופ"ש

שוויון הזדמנויות מגדרי מלא

• שילוב נושא השוויון במערכת החינוך והטמעתו כערך יסוד כבר מהגיל הרך

• שוויון מגדרי מלא בכל תחומי העיסוק של הרשות המקומית בדגש על איוש משרות והקצאת משאבים

• חתירה לייצוג שוויוני בכל ועדות העירייה וזאת על מנת לתת קשב ומענה לצרכים ייחודיים של נשות הקהילה

• אפס סובלנות לכל ביטוי של אלימות מינית או אפליה על רקע מגדרי

סטנדרט גבוה לשקיפות במנגנונים העירוניים

• הליכי שיתוף ציבור כברירת מחדל בכל החלטה בעלת השלכות נרחבות על הקהילה

• פרסום פרוטוקול מלא של כלל ועדות העירייה ושידור ישיבות המועצה

• החלטה מקצועית שמוגשת ללא נימוק היא בחזקת הסתרת מידע מהציבור

• המוקד העירוני ואתר העירייה כשער נגיש לכלל המידע הציבורי

הצטרפות לברית ערים

• כפר יונה תצטרף לערים ליברליות נוספות ותתחייב לאמנת "ברית ערים ליברלית"

• הצטרפות לאמנה מעצימה את היכולת של ערים ליברליות להשפיע על השלטון המרכזי ע"י איחוד ושיתוף ומאפשרת קידום קו ערכי ברור המחויב לדמוקרטיה ליברלית ברוח מגילת העצמאות

שילוב זרועות אזורי

קידום יוזמות אזוריות בשיתוף פעולה עם יישובי הסביבה בתחומי החינוך, הפנאי, הספורט והתרבות תוך יצירת שלם הגדול מסכום מרכיביו

טיפוח הקהילה

• טיפוח מנהיגות קהילתית ע"י מיסוד ועדי שכונות, הכרה במעמדם של ועדים קיימים וסיוע להקמת ועדים נוספים בשכונות נוספות

• שיתוף פעולה בין המנגנונים העירוניים לבין גורמים בקהילה בכל מקום בו הדבר מתאפשר (חינוך, ביטחון, ניקיון, בעלי חיים ועוד)

שיתוף פעולה הממוקד בטובת התושב והקהילה

קיום שיתוף פעולה מלא מול ראש העיר ומול כל סיעות הקואליציה והאופוזיציה בתמיכה ומתן סיוע ליוזמות המקדמות את טובת התושבים, הקהילה והעיר כולה תוך מתן עדיפות לפתרונות המבוססים על התשתית הקהילתית הקיימת או על פיתוחה

אנו רואים חשיבות רבה בקידום נושאים אלו הקשורים קשר הדוק לאיכות חיי התושבים:

חינוך - קידום ופיתוח מערכת החינוך, חינוך לערכים, טיפוח ההון האנושי של מערכת החינוך, קידום מצוינות ובד בבד קידום תלמידים מתקשים, תמיכה בחינוך הבלתי פורמלי ושיפור המעטפת הניתנת לחינוך המיוחד

ניקיון ואיכות הסביבה - תכנון עירוני בראייה ירוקה, קידום תוכנית למודעות סביבתית הן במערכת החינוך והן בקהילה, אימוץ המלצות פורום האנרגיה לרשויות מקומיות של משרד האנרגיה והתשתיות

הגיל השלישי - שילוב תושבים בני הגיל השלישי במגוון יוזמות מבוססות קהילה תוך רתימת ניסיון חיים וניסיון מקצועי, שימוש במתקנים העירוניים כפלטפורמה לקיום קורסים, הרצאות, חוגים, סדנאות ובילוי משותף

אכיפה ובטחון - משמר שכונתי על בסיס הקהילה ובתמיכה עירונית, קידום תוכנית למוגנות אישית בכל המרחב הציבורי

ספורט - קידום הספורט, הספורט ההישגי ואורח חיים בריא, שיפור התשתיות בהתאם לביקוש, תמיכה ביוזמות קהילתיות (ליגת שכונות, טורנירים וכיוב')

בעלי חיים - לקיחת אחריות עירונית על חיות הקהילה, סירוס ועיקור חתולי רחוב, מתן מענה לכלבים משוטטים וכלבי בר, מיסוד פינות האכלה תוך הקפדה על הניקיון ובשיתוף עם הקהילה

פיתוח כלכלי - קידום אזור התעשיה הקיים ואזורי המסחר המתפתחים בהתאם לראייה מרחבית תוך מציאת פתרונות שיעניקו לעיר יתרונות תחרותיים על פני יישובי הסביבה או כאלו שיתבססו על שיתופי פעולה אזוריים ומהווים מכפיל כח כלכלי