המצפן הערכי שלנו

'בחירה חופשית - חוזה חדש' תפעל על מנת להבטיח את החופש ואת השוויון לכל תושבות ותושבי העיר תוך העצמת האזרח וטיפוח הקהילה כתווך המקשר בין הפרט לרשויות.

בזמן שכולם מבטיחים ביטחון אישי או חינוך, ניקיון או תרבות - יש רק רשימה אחת שבנוסף על כל אלו (ואחרים) מחוייבת בראש ובראשונה לכך שכפר יונה תהיה ליברלית ודמוקרטית גם כנגד לחצים פנימיים או חיצוניים.

בחירה חופשית זה להצביע בעד החופש שלך לבחור.

ערכי הליבה